مجلّہ عصرشماره6

مجلّہ عصرشماره6

علمی اور ثقافتی مجلّہ ناشر: مجمع علمی پاری با تعاون مجتمع آموزش عالی فقہ(حجتیه)- قم المقدس جمهوری اسلامی ایران مدیر اعلیٰ :احمد حسین روحانی مدیر :سید محسن رضوی نائب مدیر : شبیر حسین وزیری

مجلّہ عصرشماره6
3.5 (69.47%) 19 votes
مجلّہ عصرشماره6
اس میگزین کے بارے میں
  • جائزہ

    علمی اور ثقافتی مجلّہ ناشر: مجمع علمی پاری با تعاون مجتمع آموزش عالی فقہ(حجتیه)- قم المقدس جمهوری اسلامی ایران مدیر اعلیٰ :احمد حسین روحانی مدیر :سید محسن رضوی نائب مدیر : شبیر حسین وزیری", "articleBody": "علمی اور ثقافتی مجلّہ ناشر: مجمع علمی پاری با تعاون مجتمع آموزش عالی فقہ(حجتیه)- قم المقدس جمهوری اسلامی ایران مدیر اعلیٰ :احمد حسین روحانی مدیر :سید محسن رضوی نائب مدیر : شبیر حسین وزیری

  • تفصیلات
  • جائزے